drømme

Arbejdet med drømme kan åbne for en helt ny forståelse af den situation, man er i.
Drømmene kan med deres specielle sprog beskrive de dybereliggende strukturer, som styrer mange af vores tanker, handlinger og følelser.
Drømmene kan finde hændelser og tilstande frem fra fortiden, som er fuldstændigt glemt af dagsbevidstheden, og drømmene kan også vise noget om de linier, der rækker ud i fremtiden.

Drømmene er som en aldrig svigtende stemme i vores indre, som kommenterer på vores liv, og det kan lykkes at fange meningen i dem, og derved åbner vi for en større forståelse for os selv og undertiden også for andre.