Foredrag

FOREDRAGSRÆKKE: DRØMME OG SYMBOLER

1) Død Genfødsel
2) Skyggen og det Onde
3) Rejsekammeraten
4) Det selvdestruktive
5) Den Store Moder
6) Kys frøen
7) Helingsprocessen
8) Forbindelse og adskillelse
9) Heltens Rejse
10) Alkymi

Der er en rød tråd gennem foredragene, men de er samtidig hver især et afrundet hele.

Deltagere: højst 15.

Tilmelding:
Ring eller mail: 51 33 94 35 * mail@karengrue.dk
reg 9570  nr 16958387
Eller som giro:  +01<    +16958387
Hvis du ønsker at betale i rater, er det selvfølgelig en mulighed

Hvis du, som deltager af hele foredragsrækken sidste år, var forhindret i et eller flere foredrag, er du velkommen til at komme til de foredrag, som du mangler. Hvis du gerne vil have det nye foredrag med, koster det for gamle deltagere 200 kr

Alle foredrag illustreres af drømme, billedkunst, myter og eventyr.

1)Død-genfødsel:
Overalt i naturen dør det gamle og det nye fødes
Sådan fungerer psyken også
Alle har haft drømme om døden, og det er ofte indgangen til noget nyt
Jung var meget optaget af denne dynamik og Grof knyttede den til den faktiske fødsel, da han afdækkede fødselstraumets dynamik.
Død-genfødsel indgår i de store myter: Jobs Bog, Isis/Osiris-myten, Kore/Demeter-myten, Kristus og Odin
Død/genfødsel er emnet der ligger under mange værker i kunsten.
For den enkelte er død/genfødseldynamikken en chance for at forlade gammelt og kaste sig ud i nyt.

2)Skyggen og det Onde:
Skyggen er det, vi ikke må eller vil være, men som alligevel findes i os
Ofte projicerer vi skyggen ud på andre
Men i drømme kommer skyggen til orde, og hvis vi vender os mod den og anerkender den, viser den sig at indeholde ressourcer, som ikke har været tilgængelige.

3) Rejsekammeraten:
Den kristne kultur har i høj grad fornægtet den kraftfulde maskulinitet og forvist den til det ubevidste, hvor den bliver en trold.

4) Det Selvdestruktive:
Hvorfor skader vi os selv, hvorfor ødelægger vi vores muligheder?
Tidlige skader og de forsvar, vi opbygger i den forbindelse er ofte årsagen. Mange eventyr handler om dette. Vi ser de selvdestruktive forsvar som de onde stedmødre, lyssky hofsnoge og de mange andre negative figurer, der forhindrer helten/heltinden i at nå sit mål

5) Den Store Moder:
Vores kultur har i høj grad fornægtet det moderlige
Kvindefrigørelsen har til dels handlet om, at kvinder skal opnå det samme som mænd.
De kvindelige værdier er i stor udstrækning stadig usynlige (også for kvinder selv) eller meget uudviklede.
Mange stresssymptomer kan føres tilbage til manglen på moderlig omsorg tidligt i livet
Manglen på det kvindelige ses i drømme og eventyr, hvor helten må kæmpe for at opnå forbindelse til den kvindelige dimension for at opnå helhed

6)Kys frøen:
Traumer skaber split i bevidstheden. Den fraspaltede del af psyken, som bærer traumet, kan ikke længere udvikle sig og bliver til en “frø” . Denne komplicerede proces organiseres af Selvet, som derfor begrænses og forbindelsen til de dybere og guddommelige dimensioner i psyken afskæres.

7) Helingsprocessen:
At opnå kontakt til “livets kilde”, livskraften, og bringe sig selv i overensstemmelse med den Universelle Orden, den orden, som styrer livsprocesserne, at frigøre sig fra det falske og bjærge sine potentialer og sit sande selv.

8) Forbindelse og adskillelse
Hele livet lige fra undfangelsen lever vi mellem adskillelse og forbindelse, til os selv, til andre, til naturen, kulturen, Universet.
Gennem to eventyr, Blåskæg og Kassassuk, beskrives de de farer og udviklingsmuligheder, som dette grundvilkår giver.

9) Heltens Rejse
Eventyrene fortæller os om de farer, vi møder på den Indre Rejse mod Selvet.
Ofte bliver “egoet” set som en forhindring for spirituel udvikling, men en dybere forståelse kan hjælpe med at undgå de mange faldgruber på vejen, så som inflation.
Derved bliver egoet helten, som bringer fornyelse, og som evner at gå ud over sig selv og give noget til fællesskabet.