shamanisme

siden er under opbygning

Shamanism er en fællesbetegnelse for de ældgamle metoder, som mennesket har brugt i de sidste 14.000 år
Disse gamle metoder er blevet set som overtro og magiske forestillinger af vores vestlige civilisation.

Michael Harner var en af de første, som ikke blot undersøgte metoderne som antorpolog, men også lærte metoderne selv og “oversatte” dem til en nutidig forståelse.

Sjæletab og sjæleran er en del af den centrale forståelse. At man ved overgreb og traumer mister eller får ranet dele af sin sjæl og dette medfører senere fysisk eller psykisk problemer.

Ved voldsomme overgreb, som f eks ritualle overgreb, er en shamanistisk forståele meget hjælpsom og skånsom i bearbejdelen af de meget dybe sår.

Shamanisme kan også være virksom ift negative bindinger mellem mennesker

litteratur:
Michael Harner: Shamanens Vej www.shamanism.org/
Sandra Ingerman: Soul Retrieval www.sandraingerman.com/
Arnold Mindell: Shamanens Krop www.aamindell.net/
Angeles Arrien: The Four Fold Way www.angelesarrien.com
Mircea Eliade: Shamanism