tidligere liv

Vi kan ikke vide om tidligere liv eksisterer, eller ikke eksisterer.
Uanset hvilken holdning, man har, er det en trossag.

Ligesom drømmene eksisterer som et lag i psyken, eksisterer oplevelserne af tidligere liv som et tilsvarende lag.
Og det er muligt at opnå forbindelse med disse lag i psyken

Drømme kan beskrive en problemstilling fra et helt andet perspektiv end dagsbevidstheden og tilføre indsigt,
På tilsvarende måde kan det være berigende at gå tilbage i et “tidligere liv” eller i “livet mellem livene” og se på en problemstilling fra den synsvinkel.

Litteratur:
Michael Newton:
“Sjælerejser”
“Livet Mellem Livene”